Державні облігації

Звітність АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

            ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

На виконання вимог п.7 розділу ІХ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826, повідомляємо наступне:

- Положення про філії та представництва не розміщені на сайті у зв’язку з відсутністю у АТ «Фондова біржа ПФТС» філій та представництв;

- Проспекти емісії цінних паперів не розміщені на сайті у зв’язку з тим, що АТ «Фондова біржа ПФТС» не здійснювало публічне розміщення цінних паперів;

- Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії не розміщено на сайті у зв’язку з тим, що АТ «Фондова біржа ПФТС» не здійснювало додаткову емісію акцій;

- Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства не розміщено на сайті у зв’язку з тим, що загальними зборами АТ «Фондова біржа ПФТС» не приймалось рішення про припинення товариства;

- Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів не розміщено на сайті у зв’язку з тим, що АТ «Фондова біржа ПФТС» не приймалось рішення про дематеріалізацію цінних паперів;

- Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття не розміщено на сайті у зв’язку з тим, що АТ «Фондова біржа ПФТС» не здійснювався випуск іпотечних облігацій.