Державні облігації

БТМ деривативних контрактів

17 червня  2024 року в торговельній системі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» розпочалися торги валютними свопами.

Торги в режимі «Свопи з контролем ризиків» проходять кожного торговельного дня згідно з розкладом, Списком параметрів Контракту, Специфікацією валютного свопу.

Центральним контрагентом виступає ПАТ «Розрахунковий центр», який надає гарантії за укладеними свопами відповідно до внутрішніх документів центрального контрагента.

Інформація про встановлені обмеження стосовно укладання деривативних контрактів (валютних свопів):

Основні базові активи, щодо яких Розрахунковим центром як центральним контрагентом укладаються свопи, а також стосовно кожного базового активу вимоги щодо цін в першій частині деривативного контракту та граничної дати розрахунків за другою частиною деривативного контракту: 

 

Перелік учасників торгів, які допущені до операцій за деривативними контрактами:

В рамках режиму «Свопи з контролем ризиків»:

 • є «стакан» індикативних безадресних заявок СВОП;
 • учасники торгів можуть виставляти індикативні (безадресні) та тверді (адресні) заявки;
 • заявки повинні відповідати встановленим Центральним контрагентом вимогам щодо ціни одиниці основного базового активу в першій частині деривативного контракту та граничної дати розрахунків за його другою частиною;
 • в залежності від потреб учасників торгів передбачено такі терміни виконання розрахунків: 0 робочих днів для виконання першої частини деривативного контракту, в т.ч. передбачена можливість миттєвих розрахунків щодо першої частини деривативного контракту під час акцепту контракту Центральним контрагентом (детальніше в Специфікації позначень типових умов здійснення розрахунків в заявках/контрактах на сторінці) та стосовно строку – дата виконання другої частини деривативного контракту не повинна перевищувати граничну дату виконання другої частини, встановленої Розрахунковим центром як центральним контрагентом;
 • укладання деривативних контрактів здійснюється на підставі зустрічних адресних заявок при співпадінні їх істотних умов, за умови їх акцепту Центральним контрагентом;
 • не допускаються операції, що здійснюються учасниками торгів від імені своїх клієнтів (зокрема, на підставі договорів доручення).
 • контроль виконання вимог щодо використання обраного учасниками торгів способу розрахунків для виконання першої частини операції деривативного контракту здійснює ЦК. У випадку невиконання вимог ЦК відмовляє в акцепті заявок учасників торгів.
 • виконання зобов'язань щодо першої та другої частин деривативного контракту відбувається без використання програмних засобів Біржі, в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

Деривативні контракти (так само як і договори РЕПО, укладені в режимі «РЕПО з контролем ризиків»), стороною яких є Розрахунковий центр як центральний контрагент, укладаються на наступних умовах:

1. Зобов’язання сторін за деривативним контрактом або договором РЕПО припиняються одним з наступних шляхів:

 • відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням сторонами своїх зобов’язань за деривативним контрактом або договором РЕПО або
 • відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони деривативного контракту або договору РЕПО на користь центрального контрагента або
 • відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони деривативного контракту або договору РЕПО.

Центральний контрагент виконує свої зобов’язання за деривативним контрактом або договором РЕПО перед добросовісною стороною відповідно до умов такого деривативного контракту або договору РЕПО або передає їй активи в якості штрафу в розмірі, строки, порядку та за рахунок активів, що визначені Правилами клірингу.

2. Винною стороною є сторона деривативного контракту або договору РЕПО, яка:

 • не виконала свої зобов’язання за деривативним контрактом або договором РЕПО або
 • не виконала маржинальну вимогу відповідно до внутрішніх документів центрального контрагента, або
 • є неплатоспроможною, або якщо неплатоспроможним є клієнт сторони деривативного контракту або договору РЕПО, в інтересах якого укладений деривативний контракт або договір РЕПО.

Центральний контрагент припиняє зобов’язання сторін деривативного контракту або договору РЕПО, в тому числі добросовісної сторони, та сплачує добросовісній стороні штраф, в розмірі, визначеному Правилами клірингу.

3. В разі припинення зобов’язань сторін за деривативним контрактом або договором РЕПО шляхом стягнення центральним контрагентом штрафу з гарантійного забезпечення винної сторони деривативного контракту або договору РЕПО на користь центрального контрагента або сплатою центральним контрагентом штрафу на користь добросовісної сторони деривативного контракту або договору РЕПО, сторони  деривативного контракту або договору РЕПО не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов’язань сторін за деривативним контрактом або договором РЕПО.

4. Розрахункововий центр має право здійснювати визначення та припинення зобов’язань за деривативними контрактами шляхом клірингу, в тому числі шляхом неттінгу, ліквідаційного неттінгу або іншим способом, передбаченим Правилами клірингу.

З усіма питаннями стосовно функціонування режиму «Свопи з контролем ризиків» просимо звертатися на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.