Державні облігації

Ревізійна комісія

Бойчук Юлія Остапівна

Коваленко Вадим Євгенович

Олейнікова Ольга Володимирівна

Рибальченко Андрій Анатолійович

Телегей Анатолій Вікторович

 

Ревізійна комісія АТ "Фондова біржа ПФТС" обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 26 квітня 2018 року (протокол №14).