Державні облігації

Ринок заявок

Ринок заявок — технологія торгівлі, що побудована за принципом Order-Driven Market. Торги на цьому ринку відбуваються щоденно у режимі онлайн.

В рамках ринку заявок:

  • торгівля анонімна, є «стакан» анонімних безадресних заявок по кожному цінному паперу;
  • автоматичне укладання біржових контрактів при перехрещенні умов зустрічних заявок, що дозволяє багаторазово протягом одного дня купувати і продавати ті самі цінні папери;
  • гарантоване проведення розрахунків за біржовими контрактами в день їх укладання за технологією «поставка проти платежу» за участі Розрахункового центру.

Торги на Ринку заявок ПФТС проводяться з усіма цінними паперами Біржового Списку ПФТС з використанням принципу безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок з попереднім 100 % депонуванням цінних паперів та грошових коштів за участі Розрахункового центру. Такий принцип депонування дозволяє контролювати наявність активів у учасників торгів на момент укладання біржового контракту, що, в свою чергу, дозволяє усунути ризик невиконання контракту

  

Розміри лотів на ринку заявок

.