Державні облігації

Повідомлення про загальні збори

На виконання вимог ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті  повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

 

Протокол Загальних Зборів 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №1 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №2 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №3 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 5 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" 28 квітня 2023 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів (дата оприлюднення 29.03.2023)

Повідомлення про проведення загальних зборів ПФТС 28 квітня 2023 року (дата оприлюднення 29.03.2023)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 27 березня 2023 року

Єдиний бюлетень для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах  акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС"

Повідомлення про проведення загальних зборів 22.12.2022 (дата оприлюднення 21.11.2022)  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 22 квітня 2021 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 25 березня 2021 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2021 (дата оприлюднення 26.03.2021). 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 23 грудня 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 26 листопада 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 30.12.2020 (дата оприлюднення 29.11.2020).  

Повідомлення про скасування річних Загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 10 серпня 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 17.09.2020 (дата оприлюднення 13.08.2020).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 17 квітня 2019 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 23.04.2019 (дата оприлюднення 22.03.2019)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 31 серпня 2018 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 06.09.2018 (дата оприлюднення 03.08.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 20 квітня 2018 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів 26.04.2018 (дата оприлюднення 12.04.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів 26.04.2018 (дата оприлюднення 24.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів 27.12.2017 (дата оприлюднення: 22.11.2017)

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів 27.04.2017 (дата оприлюднення: 14.04.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів 27.04.2017 (дата оприлюднення 24.03.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів 01.04.2016 (дата оприлюднення 29.02.2016)

Повідомлення про проведення загальних зборів 16.09.2015 (дата оприлюднення: 10.08.2015)

Повідомлення про проведення загальних зборів 30.07.2015 (дата оприлюднення: 24.06.2015)

Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2015 (дата оприлюднення: 13.03.2015)

Повідомлення зміни у порядку денному загальних зборів 24.04.2015 (дата оприлюднення: 10.04.2015)