Державні облігації

Повідомлення про загальні збори

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та іншу інформацію визначену Законом України «Про акціонерні товариства».

 

Бюлетень для голосування на Загальних зборах ПФТС 29.04.2024 у форматі pdf

Бюлетень для голосування на Загальних зборах ПФТС 29.04.2024 у форматі MS Word

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів ПФТС 29.04.2024 (дата оприлюднення 17.04.2024 р.)

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ «Фондова біржа ПФТС», запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів ПФТС 29.04.2024 (дата оприлюднення 29.03.2024 р.)

Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах акціонерів ПФТС, які відбудуться 29 квітня 2024 року (дата оприлюднення 29.03.2024 р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПФТС станом на 24 год. 00 хв. 05 березня 2024 року (дата складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПФТС) (дата оприлюднення 29.03.2024 р.)

 Повідомлення про проведення загальних зборів ПФТС 6 лютого 2024 року (дата оприлюднення 06.01.2024 р.)

Протокол Загальних Зборів 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №1 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №2 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол №3 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 5 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах 28.04.2023 (дата оприлюднення 08.05.2023)

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" 28 квітня 2023 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів (дата оприлюднення 29.03.2023)

Повідомлення про проведення загальних зборів ПФТС 28 квітня 2023 року (дата оприлюднення 29.03.2023)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 27 березня 2023 року

Єдиний бюлетень для голосування на дистанційних Річних Загальних зборах  акціонерів АТ "Фондова біржа ПФТС"

Повідомлення про проведення загальних зборів 22.12.2022 (дата оприлюднення 21.11.2022)  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 22 квітня 2021 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 25 березня 2021 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2021 (дата оприлюднення 26.03.2021). 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 23 грудня 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. 26 листопада 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 30.12.2020 (дата оприлюднення 29.11.2020).  

Повідомлення про скасування річних Загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 10 серпня 2020 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 17.09.2020 (дата оприлюднення 13.08.2020).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 17 квітня 2019 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 23.04.2019 (дата оприлюднення 22.03.2019)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 31 серпня 2018 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про проведення загальних зборів 06.09.2018 (дата оприлюднення 03.08.2018)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 20 квітня 2018 року (дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів 26.04.2018 (дата оприлюднення 12.04.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів 26.04.2018 (дата оприлюднення 24.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів 27.12.2017 (дата оприлюднення: 22.11.2017)

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів 27.04.2017 (дата оприлюднення: 14.04.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів 27.04.2017 (дата оприлюднення 24.03.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів 01.04.2016 (дата оприлюднення 29.02.2016)

Повідомлення про проведення загальних зборів 16.09.2015 (дата оприлюднення: 10.08.2015)

Повідомлення про проведення загальних зборів 30.07.2015 (дата оприлюднення: 24.06.2015)

Повідомлення про проведення загальних зборів 24.04.2015 (дата оприлюднення: 13.03.2015)

Повідомлення зміни у порядку денному загальних зборів 24.04.2015 (дата оприлюднення: 10.04.2015)