Державні облігації

Постійна дисциплінарна комісія

Постійна Дисциплінарна комісія ПАТ «Фондова біржа ПФТС» здійснює розгляд справ за фактами порушення Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», стандартів та інших внутрішніх документів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», умов договорів та угод, укладених з ПАТ «Фондова біржа ПФТС» або її членами, та здійснює накладення відповідних санкцій за вказані порушення.

У випадку порушення правил фондової біржі, стандартів та інших внутрішніх документів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», умов договорів та угод, укладених з ПАТ «Фондова біржа ПФТС» або учасниками біржових торгів, до них можуть бути застосовані заходи впливу у вигляді накладення санкцій, передбачених Дисциплінарним кодексом ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Дисциплінарне провадження порушується за заявами Членів ПАТ «Фондова біржа_ПФТС», інших осіб, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, будь-яких третіх осіб, які користуються послугами Членів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (клієнти, інвестори тощо), відповідного структурного підрозділу ПАТ_«Фондова біржа ПФТС» та посадових осіб біржі за фактами, які мають ознаки порушень, зазначених в попередньому абзаці.

Заява про порушення дисциплінарного провадження повинна відповідати вимогам, встановленим Дисциплінарним кодексом ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Дисциплінарними органами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» при вирішенні справ можуть бути застосовані наступні санкції:

  • письмове попередження;
  • грошовий штраф на користь ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (до 100 000 гривень включно);
  • тимчасове переведення Члена ПАТ «Фондова біржа ПФТС» із торгівельного режиму у переглядовий режим користування торговельною системою;
  • позбавлення уповноваженого працівника учасника біржових торгів сертифікації ПАТ «Фондова біржа ПФТС» строком до 6 місяців з наступною перездачею кваліфікаційного іспиту;
  • призупинення членства в ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
  • виключення з Членів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» або переліку учасників біржових торгів.

До компетенції Постійної Дисциплінарної комісії ПАТ «Фондова біржа ПФТС» не належить вирішення питань про примусове виконання зобов’язань за укладеними біржовими угодами.

Дисциплінарний кодекс Фондової біржі ПФТС

Зразок довіреності

Зразок заяви про порушення дисциплінарного провадження