Державні облігації

Інструменти

До обігу на Фондовій біржі ПФТС допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов’язання України, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України.

На Фондовій біржі ПФТС укладаються біржові контракти виключно з цінними паперами, які входять до Біржового Списку, що містить перелік усіх цінних паперів, які допущені до торгівлі згідно з порядком та на умовах, передбачених Правилами біржі.