Державні облігації

Електронний числовий підпис

Для отримання ключів електронно числового підпису до ПФТС необхідно надати наступний перелік документів:

1.Заява на виготовлення сертифікату відкритого ключа.

(У разі отримання декількох примірників ЕЧП, заповнюються дані на декількох власників ключів в одній заяві. Заява підписується кожною уповноваженою особою, керівником компанії/банку та скріплюється печаткою).

2.Довіреність на отримання засобів ЕЧП.

(Підписується керівником та скріплюється печаткою компанії/банку – якщо заява на виготовлення підписана особою, яка діє на підставі довіреності або засоби ЕЧП отримує не керівник компанії/банку (довірена особа). У разі отримання засобів ЕЧП керівником підприємства/банку довіреність не  надається. )

3.Акт прийому-передачі засобів ЕЧП.

 (Оформлений у двох примірниках, підписаний представником або керівником компанії/банку та скріплений печаткою)

 

 

 

 

 

 

Примітка: копії надаються в разі, якщо відбулися зміни.