Державні облігації

Аукціони ФГВФО

Вимоги до покупців на Відкритих Торгах (Аукціоні)

Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.

До участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) допускаються Потенційні Покупці, які:

 • виконують свої членські обов’язки та мають доступ до біржових торгів у торговому режимі з використанням електронної торговельної системи Біржі;
 • мають (їх клієнти мають)  рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній установі;
 • своєчасно подали на Біржу замовлення на придбання цінних паперів за встановленою формою;
 • своєчасно забезпечили сплату гарантійного внеску на умовах, наведених у даному Регламенті;

У разі, якщо предметом купівлі-продажу є акції, то Потенційні Покупці до 15-ї години робочого дня, що передує даті  проведення Відкритих Торгів (Аукціону), надають Біржі:

 • документи, що підтверджують виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства»,  або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для такого виконання;
 • дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для  його отримання;
 • погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР»), Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо), або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для  його отримання.

Особи, які не виконали в повному обсязі вищезазначені вимоги, до участі  у Відкритих Торгах (Аукціоні) не допускаються.

Допуск покупців до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні)

Для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) Потенційний Покупець повинен не пізніше 15 години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), подати на Біржу замовлення на придбання цінних паперів на аукціоні та інші документи відповідно до цього Регламенту.

До 15-ї години робочого дня, що передує даті  проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Потенційний Покупець сплачує на поточний рахунок Біржі грошовими коштами гарантійний внесок, що складає 5% від початкової ціни лоту.

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

Гарантійний внесок

Гарантійний внесок для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) сплачується виключно членом Біржі, як Потенційним Покупцем, що діє у власних інтересах чи в інтересах свого клієнта.

Гарантійні внески від осіб, які не є Потенційними Покупцями, не приймаються (повертаються відправнику).

Потенційний Покупець переказує окремий гарантійний внесок по кожному поданому ним замовленню на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні).

При сплаті гарантійного внеску в призначенні платежу Потенційний Покупець повинен вказати:

«Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) __.__.____, ISIN __________________, згідно замовлення № _____ від __.__.____., без ПДВ».

Гарантійний внесок Потенційного Покупця, що не став переможцем  Відкритих Торгів (Аукціону), повертається йому протягом двох робочих днів після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).

Гарантійний внесок Переможця Відкритих Торгів (Аукціону), Біржа повертає такому Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону), протягом двох робочих днів після отримання від Торговця або Продавця  Повідомлення (підтвердження) про проведення таким Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов біржового контракту.

У разі не підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) біржового контракту та/або несплати у повному обсязі суми біржового контракту у строк (термін), визначений таким контрактом, гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та вважається штрафом за порушення ним своїх зобов’язань як Переможця Відкритих Торгів (Аукціону)/сторони біржового контракту. Суму гарантійного внеску, сплаченого Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) – порушником, Біржа перераховує Торговцю протягом двох робочих днів від дня, коли Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) було допущено порушення у виді не підписання біржового контракту чи коли Біржа отримала письмове повідомлення  Торговця або Продавця про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов’язання по оплаті суми Біржового Контракту у строк (термін), визначений таким контрактом.

Особливості проведення Аукціону та оформлення його результатів визначається Регламентом Аукціону.

Виконання укладеного біржового контракту

Виконання Біржового Контракту здійснюється відповідно до його умов.

Глосарій

 • Біржа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206, місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44;
 • Крок Відкритих Торгів (Аукціону) - надбавка, на яку в ході Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни лоту, в тому числі Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону);
 • Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) – учасник Аукціону, який запропонував найвищу ціну в порядку та на умовах, визначених цим Додатком;
 • Потенційний Покупець - член Біржі, який безпосередньо бере участь у Відкритих Торгах (Аукціоні) у власних інтересах або в інтересах клієнта та, у разі визнання його переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), зобов’язаний укласти та виконати біржовий контракт;
 • Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Актуальні аукціони ФГВФО

23 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "ДонбасЕнерго" (Регламент).

23 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "ЦентрЕнерго" (Регламент).

22 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Луганськтепловоз" (Регламент).

22 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Укрнафта" (Регламент).

22 січня 2019 року з продажу акцій ПрАТ "Концерн Стірол" (Регламент).

18 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (Регламент).

18 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Сумське НВО" (Регламент).

18 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Укртелеком" (Регламент).

17 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Центренерго" (Регламент).

17 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Донбасенерго" (Регламент).

16 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Укртелеком" (Регламент).

16 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "Укрнафта" (Регламент).

15 січня 2019 року з продажу акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Регламент).

15 січня 2019 року з продажу акцій ПАТ "КиївЕнерго" (Регламент).

27 грудня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "ЄМЗ" (Регламент).

27 грудня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "Дніпроспецсталь" (Регламент).

27 грудня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" (Регламент).

26 грудня 2018 року з продажу акцій ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (Регламент).

26 грудня 2018 року з продажу акцій ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" (Регламент).

26 грудня 2018 року з продажу акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Регламент).

17 грудня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (Регламент).

14 грудня 2018 року з продажу акцій ПАТ «Донецький металургійний завод» (Регламент).

25 вересня 2018 року з продажу інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Інвестиційний центр 1» ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР» (Регламент).

25 вересня 2018 року з продажу акцій Публічне акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" (Регламент).

19 вересня 2018 року з продажу акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНІОН ІНВЕСТ" (Регламент).

07 вересня 2018 року з продажу акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (Регламент). 

07 вересня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (Регламент).

05 вересня 2018 року з продажу акцій Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА" (Регламент)

04 вересня 2018 року з продажу акцій ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (Регламент).

04 вересня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "Енергопостачальна компанія «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (Регламент).

03 вересня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «Кременчукм'ясо» (Регламент).

03 вересня 2018 року з продажу акцій ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (Регламент).

31 серпня 2018 року з продажу акцій АТ "АК "Богдан Моторс"АТ "АК "Богдан Моторс" (Регламент).

31 серпня 2018 року з продажу акцій ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (Регламент).

30 серпня 2018 року з продажу акцій Приватне акціонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" (Регламент)

28 серпня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (Регламент).

28 серпня 2018 року з продажу акцій ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (Регламент).

28 серпня 2018 року з продажу акцій ПАТ «Сумське НВО»ПАТ «Сумське НВО» (Регламент).

27 серпня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (Регламент).

27 серпня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»ПрАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» (Регламент).

13 серпня 2018 року з продажу акцій ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (Регламент).

21 травня 2018 року з продажу акцій ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (Регламент).

23 березня 2018 року з продажу акцій АТ "Мотор Січ" (Регламент).

07 березня 2018 року з продажу акцій ПАТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (Регламент).

Стандартні форми документів: